Firma

Unik pan-europeisk dekning

Med et unikt og svært effektivt distribusjonsnettverk som spenner over seks nasjonale markeder, er Conexess Trade Europas største uavhengige distributør. Vi tenker globalt og handler lokalt.

For informasjon om ditt lokale Conaxess Trade kontor, trykk på kartet ovenfor

Conaxess Trade Group

Group CEO: Uwe Thellmann
Antall ansatte: over 500
Befolknings rekkevidde: 130 millioner av forbrukere
Omsetning *: ca. 400 mEUR

* basert på 2015 tall

Did you know …?

Our Values

Visjon & Misjon

Visjon - Første valg av partner som sikrer en optimal rute til forbrukere i de lokale markedene vi operer i.

Misjon - Sterkt partnerskap, bygget på tillit og respekt, opptjent gjennom konsekvente leveranser av tjenester og ytelser av gjennomående høy kvalitet. Med fokus på verdiskapning, sterk tilgang til handel og gode kommersielle ferdigheter.

Levere bærekraftig suksess til våre partnere - med et sterkt fokus på lokal markedsdynamikk.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.