Företag:

Unik Europeisk täckning

Vi täcker sju nationella marknader med ett unikt och effektivt distributionsnätverk, något som gör Conaxess Trade till Europas största självständiga distributör. Vi tänker globalt men agerar lokalt.   

For informations about your local Conaxess Trade office, click on the map above

Conaxess Trade Group

Group CEO: Uwe Thellmann
Antal anställda: Fler än 500
Räckvidd: 130 milj konsumenter 
Omsättning*: ca 400 milj Euro

*baserat på 2015

Visste du att…?

Våra värderingar

Vision & Mission

Vision - Att vara förstahandsvalet av partner för företag som strävar efter att hitta den optimala vägen till konsumenterna på varje lokal marknad.  

Mission - Att ha starka partnerskap som bygger på tillit och respekt, partnerskap vi förtjänar genom att konsekvent hålla hög kvalitet i våra tjänster. Vårt fokus är att skapa värde, att erbjuda närhet till handeln och marknaden samt att erbjuda hög affärskompetens. 

Leverera långsiktig framgång till våra intressenter utifrån den lokala marknadsdynamiken.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.