Tjänster

Värdeskapande tjänster från logistik till konsument

Conaxess Trade driver försäljning, marknadsföring, logistik och distribution av en mängd varumärken på den svenska marknaden. Vi har den kompetens och de resurser som krävs för att generera värde i varje del av kedjan. Vi skräddarsyr vår service utilfrån de behov som finns hos våra partners och de marknadsmöjligheter som finns tillgängliga för dem samtidigt som vi har fokus på att erbjuda hög kostnadseffektivitet. 

 

 

Expertis

Varför samarbeta med oss?

Vi har fördelen av att vara nära den svenska marknaden och kan agera med lokal marknadsinsikt. 

Vi förstår kravet på att våra samarbetspartners produkter måste komma ut på marknaden i rätt tid, på ett säkert och effektivt sätt. Då alla varumärken är unika och varje situation speciell fokuserar vi alltid på det som är optimalt för den specifika situationen. Vi bedömer vad som är den lämpligaste vägen att nå marknaden och konsumenten från fall till fall, allt för att presentera och levera den bästa lösningen till våra samarbetspartners.

Vi kan ta oss ann hela eller delar av uppdragsgivarens värdekedja - helt skräddarsytt utifrån de specifika behov som finns. Vi är stolta över att erbjuda optimering av varuflödet - från tillverkning till konsument - vare sig det gäller dagligvaruhandel, servicehandel, foodservice, apotek eller fackhandel. 

Delad ambition och transparenta mål är viktiga framgångsfaktorer i alla våra partnerskap. Vi vet att vi kan leverera!

Uppdragsgivarens -> Vårt bidrag

Marknadsexpansion

Vi vill expandera vårt varumärke till nya marknader men saknar lokal marknadskännedom och kontakt med relevanta återförsäljare.

 • Unik kännedom om den svenska marknaden.
 • Närhet till alla kanaler i handeln.
 • Drivna medarbetare med högt engagemang för ditt varumärke.
 • Lång erfarenhet av internationella kontakter.
 • Transparent strategiskt partnerskap.

Outsourcing

Vi vill expandera vår befintliga verksamhet, öka vår kostnadseffektivitet och lönsamhet. 

 • Vi gör era fasta kostnader flexibla.
 • Högkvalitativ back office-lösning till låg kostnad.
 • Kostnadseffektiv teknologi och infrastruktur.
 • Synergier på alla plan när det gäller kostnader och know-how tack vare vår storlek.

Tillväxt

Vi vill öka vår påverkan på marknaden avsevärt, men vår storlek begränsar oss. 

 • Resultatinriktad  säljorganisation med maximalt säljfokus.
 • Hög lokal marknadskännedom.
 • Expertis i att aktivera varumärken i butik.
 • Högt anseende på marknaden.
 • Kvalificerad säljkår med rikstäckande närvaro.

Conaxess Trade karaktäriseras av

 • sitt unika europeiska nätverk
 • skräddarsydda, värdeskapande tjänster och anpassade distributionslösningar 
 • professionella marknadsförings- och category management-team i nära kontakt med våra affärspartners 
 • key account-team med lång erfarenhet av förhandlingar och etablerade relationer med lokala handelspartners 
 • resultat- och kundfokuserade försäljningsteam
 • effektiva och kostnadseffektiva back office-funktioner och processer
 • ambitiösa, kompetenta och drivna medarbetare

I vår roll som affärspartner erbjuder vi en smidig väg till marknaden där vi täcker hela behovet av värdeskapande tjänster. Samtidigt kan uppdragsgivaren fokusera på sin kärnkompetens och kärnmarknad samt öka sin försäljning och lönsamhet.

Marknadstäckning

Dra nytta av vår närhet till handeln för maximalt resultat

Vår starka marknadsnärvaro är baserad på en god kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden, samt en nära relation med alla de viktigaste aktörerna i handeln. Vi strävar efter att täcka alla huvudkategorier vilket gör det möjligt för oss att identifiera och utnyttja tillväxtmöjligheter för våra affärspartners.

Representerade varumärken

Hållbar framgång genom långsiktiga partnerskap är grunden för vår verksamhet. Vi är stolta över att ha blivit valda som strategisk partner av en lång rad välkända och marknadsledande varumärken. Nedan presenteras våra samarbeten.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.