UMIDA: Inleder säljsamarbete med Conaxess Trade AB

Umida Group AB (publ) har tecknat avtal med Conaxess Trade AB om marknadsföring, försäljning och distribution av delar av Umidas produktsortiment på den svenska marknaden. Avtalet sträcker sig över 5 år och börjar gälla den 1 juli i år. Genom samarbetet kommer Conaxess Trade att sälja och marknadsföra Umidas produktsortiment för varumärkena Blomberg och Monte Flor till storkök. Nettoomsättningen estimeras till ca 100 MSEK för avtalsperioden 2017-2021, att jämföra med en årsomsättning på 9,3 MSEK under 2016. Utöver detta kommer Conaxess Trade enligt avtalet även sälja och marknadsföra Vinfabrikens alkoholfria glöggsortiment mot dagligvaruhandeln, men där volymer för avtalsperioden ännu inte är specificerade.

Umida Group AB (publ) och Conaxess Trade AB har tecknat avtal om att Conaxess Trade från 1 juli 2017 skall sälja och marknadsföra Umidas produkter under varumärkena Blomberg och Monte Flor gentemot storköksegmentet. Blombergs matlagningsprodukter omfattar bl.a. matlagningsvin, vinäger och oljor, medan Monte Flor-sortimentet innehåller en serie bordsviner. Conaxess Trade kommer också att sälja och marknadsföra Vinfabrikens alkoholfria glöggsortiment gentemot dagligvaruhandeln, en kanal som växer kraftigt i betydelse och volym och där Umida inte tidigare varit representerade. Avtalet mellan Umida och Conaxess Trade sträcker sig över 5 år och gäller för den svenska marknaden, men kan komma att utökas till fler marknader.

“Conaxess Trade AB är den perfekta partnern för oss för att öka takten i vårt försäljningsarbete gentemot storkök och dagligvaruhandel och ligger helt i linje med vår strategi att fokusera på egna varumärken och starka sälj- och distributionspartners. Det här samarbetet kompletterar det avtal vi har med Solera Beverage Group gällande Horeca marknaden och Travel retail, och jag är minst lika förhoppningsfull när det gäller Conaxess Trades möjligheter att hjälpa oss driva på Umidas fortsatta tillväxt. Blomberg och Monte Flor är två uppskattade varumärken, inte minst för kunder där ett ekologiskt sortiment är viktigt. Detta avtal är starten på ett långt, lönsamt och på sikt även internationellt samarbete mellan Umida och Conaxess Trade.” säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ.).

“Vi ser en stor utvecklingspotential för Umidas erbjudande på retail- och foodservicemarknaden med Umidas starka varumärken och många spännande nyheter. Vi är stolta över att få ansvara för att utveckla den totala affären och stärka relationen till svensk handel och skapa attraktiva erbjudanden med Umidas sortiment.”, säger Oddgeir Hole, VD för Conaxess Trade AB.

Genom det nya samarbetet estimeras nettoomsättningen för Umidas storkökssortiment öka till 13,8 MSEK för 2017, 17 MSEK för 2018, 21 MSEK för 2019 och därefter en ha årlig tillväxt om 10%. Utöver detta tillkommer ännu icke estimerade volymer för Vinfabrikens alkoholfria glöggsortiment.

Latest news