Fokus på lønsomhed har båret frugt

”Vi har i langt højere grad fokus på lønsomheden og på bruttofortjenesten, end vi har på omsætningsvækst,” sådan lyder det fra Group CEO, Uwe Thellmann, om årsregnskabet for Conaxess Trade Danmark, der netop er offentliggjort. Et fokus, der har løftet bundlinjen markant.

Conaxess Trade Danmark kan slutte regnskabsåret 2018 af med at have løftet bruttoresultatet med 6,1 mio. kr. og derved lande på 78,5 mio. kr. Det sker især som følge af den turn-around, som virksomheden har været igennem, både forretningsmæssigt og organisationsmæssigt.

”2017 var præget af flere engangsomkostninger, som gjorde ondt på bundlinjen. Vi har derfor i 2018 arbejdet målrettet på at forbedre resultatet – dét er vi nået i mål med, idet vi øger driftsresultatet med 21,2 mio. kr. Det er i sig et stort skridt i den rigtige retning,” siger Group CEO, Uwe Thellmann.

Bundlinjen ser pænere ud i 2018 med en fremgang på 17,9 mio. kr., og Conaxess Trade ender på et samlet resultat på minus 7,6 mio. kr. At virksomheden ikke går i sorte tal i første omgang skyldes, at der er brugt ressourcer på at investere i at have et solidt fundament til den fremtidige forretning:

“Vi besluttede strategisk i 2018 at tage en række tunge investeringer i organisationen og vores medarbejdere. Ligesom på andre markeder er detailbranchen i Danmark udfordrende, og det krævede, at vi derudover investerede i brands i forsøget på at løfte omsætningen hos brandejerne,” siger Uwe Thellmann.

Med bundlinjen som førsteprioritet
Ser man på toplinjen, har omsætningen været faldende de seneste år, og 2018 er ingen undtagelse. Men den udvikling skal ses i lyset af, at dele af værdikæden ikke længere outsources til Conaxess Trade, eksempelvis distribution og fakturering, forklarer Uwe Thellmann:

”Vi har ændret i vores forretningsmodel, som gør os bedre i stand til at kunne opnå en bedre position i fremtiden. Det er derfor helt forventeligt, at nettoomsætningen falder, når nogle ydelser ikke længere ligger hos os, men hos tredjeparter, som vi samarbejder med. Vi har taget et aktivt valg om at mindske kompleksiteten, og at fokusere på det, vi gør bedst, og på det, der kan løfte vores bruttofortjeneste. Her er vi nået langt, og det kan ses i vores seneste regnskab.”

Porteføljen i naturlig vækst
Conaxess Trade Denmark samarbejder med en lang række velkendte brands på tværs af kategorierne food, konfekture, spiritus og non/near-food, og sælger til både dagligvarehandlen, Food Service, On trade og Travel Retail. Foruden at indgå i nye samarbejder, går Conaxess Trade efter at øge markedsandele og salget for porteføljens brands. På dette punkt er Uwe Thellmann fortrøstningsfuld:

”Indenfor hver kategori er der et naturligt loft, idet vi ikke kan samarbejde med direkte konkurrerende brands. Men vi har ikke nået maksimum endnu, og det beviste vi i 2018, hvor flere nye og store samarbejder kom i hus, blandt andet med Upfield, Dr. Beckmann og John West. Disse partnerskaber nåede allerede sidste år at drive en del af resultatet frem, og vil bidrage i endnu højere grad i 2019,” siger han.

I servicebranchen og i en virksomhed som Conaxess Trade er forandring en konstant størrelse, og en agil tilgang til udvikling er nødvendig. Uwe Thellmann og den nye, danske direktion er forsigtig med forudsigelserne, men er positivt stemt:

”Forretningen går godt, og vi øger vores markedsandele for de brands, som vi har ombord, og det ser vi som en stærk indikator for, at vi udvikler os i den rigtige retning. Vi regner med, at vi ved årets afslutning har sorte tal på bundlinjen,” siger økonomidirektør, Jacob Schilling, kommerciel direktør, Søren Skipper og udviklingsdirektør, Torben Bank Jensen.

Latest news